دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

خدمات آموزشی ما

یکی از اصلی ترین اهداف گروه اینترنتی بیسیم و این وب سایت ارتقای سطح دانش و مهارت های تخصصی بهره برداران،  کاربران و مدیران سیستم ها و شبکه های ارتباط رادیویی است، ما معتقدیم آموزش نقشی اساسی در افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان ها و شرکت ها ایفا می کند، بر این اساس متخصصین ارتباطات رادیویی گروه اینترنتی بیسیم با تعریف دوره های آموزشی در دو سطح عمومی (کاربری) و تخصصی (مدیریت) در راستای  تحقق این مهم گام برداشته است، ما در حال حاضر دو عنوان دوره آموزشی به شرحی که در زیر ارائه شده است را برای سازمان ها، نهادها، شرکت ها و بهره برداران شبکه های ارتباط رادیویی فراهم آورده ایم، برای درخواست برگزاری هر یک از این دوره ها در محل شرکت، سازمان و یا مجموعه خود کافی است درخواست رسمی خود را از طریق نشانی پست الکترونیکی وب سایت به دست ما برسانید.

خدمات مشاوره تخصصی

تخصص ما در این زمینه ها به کمک شما می آید:

 

 • انتخاب مناسب ترین فناوری ارتباط رادیویی با توجه به الزمات، نیازها و شرایط سازمانی شما
 • مشاور و ناظر اجرای شبکه و خرید مناسب ترین تجهیزات رادیویی
 • گذار (مهاجرت) از سیستم های آنالوگ به سیستم های دیجیتالی
 • تدوین ساختار شبکه ارتباطی

دوره کاربری عمومی

عنوان کلی دوره: نحوه کاربری تجهیزات رادیویی و مبانی ساختارهای شبکه رادیویی سازمانی
چکیده مباحث:
 • اصول و مبانی ارتباطات رادیویی دوطرفه
 • تشریح ساختار سازمانی و شبکه رادیویی مبتنی بر آن (با رویکرد تخصصی و منطبق با خصوصیات شبکه رادیویی سازمان آموزش گیرنده)
 • نحوه کاربری رادیو های دوطرفه ( شامل تجهیزات دستی، خودرویی، مرکزی)
 • برقراری تماس های فردی، گروهی، عمومی،اضطراری و تلفنی
 • آموزش نکات ضروری و اصولی در ارتباطات رادیویی (حق تقدم تماسها، امنیت در شبکه های رادیویی، اصول کدینگ و رمز نگاری پیام ها)

دوره تخصصی

عنوان کلی دوره: برنامه ریزی و سازماندهی کاربردی تجهیزات و ارتباطات رادیویی
چکیده مباحث:
 • اصول و مبانی ارتباطات رادیویی دوطرفه
 • انواع ساختارهای شبکه ارتباط رادیویی سازمانی
 • اجزای تشکیل دهنده شبکه های ارتباط رادیویی
 • نحوه برنامه ریزی تجهیزات و رادیوها
 • نکات حفاظتی، ایمنی و امنیتی و نحوه ارتقاء شبکه در این رابطه